Home - Příprava podlahy
Příprava podlahy

Před instalací podlahové krytiny je nutné zkontrolovat a zajistit tyto základní parametry podkladu

  • rovinatost
  • kontrola trhlin a dutých míst, silové uzavření trhlin
  • správná max. vlhkost
  • pevnost
  • pórovitost a drsnost
  • čistota
  • teplota podlahy i okolí
  • dilatační a smršťovací spáry